Rekrutujemy!

Dołącz do naszego zespołu!

Specjalista ds. reklam online /  PPC Manager / Performance Marketing Specialist

Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu: Freelancer, rozliczenie godzinowe
Rodzaj umowy: B2B
Wynagrodzenie: Indywidualnie ustalona stawka godzinowa
Miejsce: Praca zdalna, raz w miesiącu wizyta w biurze (niekoniecznie, w zależności od Twoich możliwości)

Jak zaaplikować?

Prześlij CV na:

rekrutacja@mediatrust.pl
Specjalista ds. reklam online /  PPC Manager / Performance Marketing Specialist

Opis stanowiska pracy

  • Konsultacje w sprawie planowania i tworzenia kampanii online
  • Skuteczne planowanie, tworzenie i prowadzenie kampanii e-marketingowych (m.in. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads)
  • Analizowanie i raportowanie wyników prowadzonych działań
Wymagania

Co konkretnie Ty?

  • Dobra znajomość: Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Facebook Ads, LinkedIn Ads, sieci afiliacyjne
  • Wiedza z zakresu Social Media Marketing (Facebook, LinkedIn, Instagram)
  • Dobra organizacja pracy i kreatywność
  • Umiejętność analizowania danych
  • Dyspozycyjność

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez MEDIA TRUST Bartosz Głowacki w Warszawie, przy ulicy przy ul. Altowa 34, 02-386 Warszawa, pod numerem NIP 838-171-02-8 5, REGON 142266914 , www.mediatrust.pl, w celu udziału w rekrutacji dotyczącej stanowiska Specjalista ds. kampanii online oraz przyszłych rekrutacji o takim samym lub zbliżonym profilu (przy czym nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy).

Informacja:

Administratorem danych jest MEDIA TRUST Bartosz Głowacki w Warszawie, przy ulicy  przy ul. Altowa 34, 02-386 Warszawa, pod numerem NIP 838-171-02-8 5, REGON 142266914 . Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielenie przez Panią/a zgody.
Dane będą przechowywany do chwili odwołania udzielonej przez Państwa zgody lub maksymalnie do 12 miesięcy na potrzeby obecnego i ewentualnych kolejnych procesów rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.